اساتید راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

برنامه دفاع دانشجویان گروه ارتباط تصویری،عکاسی و نقاشی
بهمن ۲۱, ۱۳۹۸
تعطیلی موسسه تا پایان اسفندماه ۱۳۹۸
اسفند ۱۸, ۱۳۹۸
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی ظرفیت آدرس ایمیل
۱ آقای دکتر علیرضا شجاعی دکتری(استادیار) ۳ ****
۲ آقای مهندس علی شهسوار دانشجوی دکتری ۳ Barzeh_a@yahoo.com
۳ خانم دکتر نجمه زبردستان دکتری(استادیار) ۳ nzebardastan@yahoo.com
۴ آقای مهندس احسان ده بزرگی دانشجوی دکتری ۲ Dehbozorgi.ehsan@gmail.com
۵ آقای مهندس وحید بختیاری دانشجوی دکتری ۲ Vahid.bakhtyari@gmail.com
۶ جناب اقای دکتر محسن همتی دکتری ۲ Mohsen.hemmati27th@gmail.com
۷ خانم مهندس مریم دستغیب پارسا دانشجوی دکتری ۲ maryamdastgheibparsa@gmail.com
۸ اقای دکتر امیر ارزاقی دکتری ۱ amir.r.arzaghi@gmail.com
۹ خانم مهندس رها بحتویی دانشجوی دکتری ۱ Raha.bahtooei@gmail.com

سامانه آموزشي