اطلاعیه انتخاب واحد

اطلاعیه امتحانات ترم تابستان
شهریور ۳, ۱۳۹۹
اطلاعیه تمدید انتخاب واحد
شهریور ۱۰, ۱۳۹۹

قابل توجه دانشجویان محترم
آخرین مهلت جهت انتخاب واحد امروز(چهارشنبه ۵ شهریور)می باشد با توجه به اینکه این تاریخ قابل تمدید نیست لطفا حداکثر تا ساعت ۲۳ نسبت به انجام و تکمیل انتخاب واحد اقدام نمایید.

سامانه آموزشي