اطلاعیه تحصیلات تکمیلی

زمانبندی دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد پژوهش هنر
بهمن ۲۰, ۱۳۹۸
برنامه دفاع دانشجویان گروه ارتباط تصویری،عکاسی و نقاشی
بهمن ۲۱, ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی آخرین زمان تحویل پایان نامه به همراه فرم اعلام آمادگی ( کامل و تایید شده توسط استاد محترم راهنما) به واحد تحصیلات تکمیلی جهت برگزاری جلسه دفاع در نیمسال جاری، ۱۵ دی ماه ۹۸ می باشد.

سامانه آموزشي