اطلاعیه تمدید انتخاب واحد

اطلاعیه انتخاب واحد
شهریور ۵, ۱۳۹۹
برنامه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد
شهریور ۱۷, ۱۳۹۹

قابل توجه تمامی دانشجویان محترم
با توجه به درخواست تعدادی از دانشجویان مبنی بر تمدید مهلت انتخاب واحد بدینوسیله به اطلاع می رساند آخرین فرصت جهت انجام و یا تکمیل انتخاب واحد روز سه شنبه ۹۹/۰۶/۱۱ می باشد.
بدیهی است با توجه به شروع کلاس ها در تاریخ ۹۹/۰۶/۱۵ این مهلت قابل تمدید نمی باشد.

سامانه آموزشي