اطلاعیه درس کارآموزی و کارورزی

تعطیلی موسسه تا پایان اسفندماه ۱۳۹۸
اسفند ۱۸, ۱۳۹۸
ثبت نام با آزمون و بدون آزمون در مقطع کاردانی پیوسته
خرداد ۱۸, ۱۳۹۹

قابل توجه دانشجویانی که درس کارآموزی یا کارورزی را در ترم جاری اخذ نموده اند:
لطفا پس از مشخص نمودن نام کامل، آدرس و تلفن محل کارآموزی درخواست شروع کارآموزی خود را از طریق سامانه آموزشی ⬅️ فرم های درخواست ⬅️ درخواست شروع کارآموزی ، ثبت نمایید.
📌 درخواست شما از طریق اداره آموزش بررسی و پس از تایید معاون آموزش میتوانید معرفی نامه کارآموزی را جهت ارائه به محل کارآموزی دریافت نمایید.
بدیهی است تمامی مراحل ثبت تا دریافت معرفی نامه به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه آموزشی موسسه (مطابق مراحل زیر) قابل انجام می باشد.

سامانه آموزشي