اطلاعیه درس پروژه

اطلاعیه کارآموزی
آبان ۱۰, ۱۳۹۹
شروع کلاس های دانشجویان ورودی جدید
آبان ۱۵, ۱۳۹۹

قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی که در این نیمسال درس پروژه را اخذ نموده اند: لطفا پس از دریافت فرم پروپوزال از سایت موسسه و گرفتن امضای استاد راهنما، جهت ارسال فایل پروپزال و پروژه در پروفایل آموزشی ⬅️ فرم های درخواست ⬅️درخواست های متفرقه مراجعه و پس از بارگزاری فرم پروپووزال دکمه ارسال پروپزال را انتخاب نمایید.

سامانه آموزشي