اطلاعیه کارآموزی

ثبت نام کارشناسی ارشد ورودی مهر۹۹
آبان ۷, ۱۳۹۹
اطلاعیه درس پروژه
آبان ۱۰, ۱۳۹۹

قابل توجه دانشجویانی که درس کارآموزی یا کارورزی را در ترم جاری اخذ نموده اند:
لطفا پس از مشخص نمودن نام کامل، آدرس و تلفن محل کارآموزی درخواست شروع کارآموزی خود را از طریق سامانه آموزشی ⬅️فرم های درخواست⬅️درخواست شروع کارآموزی ، تا تاریخ ۹۹/۸/۲۰ ثبت نمایید.
📌درخواست شما از طریق اداره آموزش بررسی و پس از تایید معاون آموزش میتوانید معرفی نامه کارآموزی را جهت ارائه به محل کارآموزی دریافت نمایید.
بدیهی است تمامی مراحل ثبت تا دریافت معرفی نامه به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه آموزشی موسسه قابل انجام می باشد.

سامانه آموزشي