برنامه زمانبندی دفاع کارشناسی ارشد

دانشجویان محترم می بایست یک هفته قبل از تاریخ برگزاری دفاع نسبت به نصب پوستر (پس از تایید توسط معاونت محترم دانشجویی-فرهنگی جناب آقای دکتر بیابان نورد و مطابق با قالب مشخص شده در وب سایت) اقدام نمایند.

ردیف نام دانشجو رشته تحصیلی نماینده تحصیلات تکمیلی مکان برگزاری استاد راهنما استاد مشاور داور خارجی داور داخلی تاریخ دفاع ساعت دفاع
1 خانم نگار صدرالحسینی ارتباط تصویری آقای علیرضا شجاعی سالن کنفرانس آقای جمشید آراسته آقای فرهاد نادری آقای محمدعلی کریمی پور 98/6/20 9-10
2 خانم نگار کرمی ارتباط تصویری آقای علیرضا شجاعی سالن کنفرانس آقای محمدعلی کریمی پور آقای فرهاد نادری آقای جمشید آراسته 98/6/20 10-11
3 خانم فاطمه السادات حسینی ارتباط تصویری آقای علیرضا شجاعی سالن کنفرانس آقای فرهاد نادری آقای محمدعلی کریمی پور آقای شهریار اسدی 98/6/20 11-12
4 خانم مریم نعمت الهی ارتباط تصویری آقای علیرضا شجاعی سالن کنفرانس آقای محمدعلی کریمی پور آقای شهریار اسدی آقای جمشید آراسته 98/6/20 13-14
5 خانم سهیلا زارعی دودجی ارتباط تصویری آقای علیرضا شجاعی سالن کنفرانس آقای محمدعلی کریمی پور آقای شهریار اسدی آقای جمشید آراسته 98/6/20 14-15
6 خانم حدیث نوروزی ارتباط تصویری آقای علیرضا شجاعی سالن کنفرانس آقای شهریار اسدی خانم ستاره احسنت آقای محمدعلی کریمی پور 98/6/20 15-16
7 خانم ثریا نوروزی ارتباط تصویری آقای علیرضا شجاعی سالن کنفرانس آقای جمشید آراسته خانم ستاره احسنت آقای شهریار اسدی 98/6/20 16-17
8 خانم زهرا انصاری ارتباط تصویری آقای علیرضا شجاعی سالن کنفرانس خانم ستاره احسنت آقای محسن حسن پور آقای فرهاد نادری 98/6/21 9-10
9 خانم نازنین خوش روی ارتباط تصویری آقای علیرضا شجاعی سالن کنفرانس خانم ستاره احسنت آقای محمدعلی کریمی پور آقای فرهاد نادری 98/6/21 10-11
10 خانم زیبا نیک رای ارتباط تصویری آقای علیرضا شجاعی سالن کنفرانس آقای فرهاد نادری آقای تورنگ چماچم خانم ستاره احسنت 98/6/21 11-12
11 خانم سارا عمادی ارتباط تصویری آقای علیرضا شجاعی سالن کنفرانس آقای جمشید آراسته آقای فرهاد نادری خانم ستاره احسنت 98/6/21 13-14
12 خانم مینا خیاطعبایی ارتباط تصویری آقای علیرضا شجاعی سالن کنفرانس خانم ستاره احسنت آقای فرهاد نادری آقای جمشید آراسته 98/6/21 14-15
13 خانم راضیه سجادیان ارتباط تصویری آقای علیرضا شجاعی سالن کنفرانس آقای شهریار اسدی خانم ستاره احسنت آقای جمشید آراسته 98/6/21 15-16
14 آقای مصطفی منصوری معماری آقای محمدحسن رحیمی سالن کنفرانس خانم نجمه زبردستان آقای علی محمد کشکولی آقای علیرضا شجاعی 98/6/23 9-10
15 خانم زهرا محتاج معماری آقای محمدحسن رحیمی سالن کنفرانس آقای علیرضا شجاعی آقای علی محمد کشکولی خانم نجمه زبردستان 98/6/23 10-11
16 آقای حامد کامیاب کلانتری معماری آقای محمدحسن رحیمی سالن کنفرانس خانم نجمه زبردستان آقای وحید بختیاری آقای علیرضا شجاعی 98/6/23 11-12
17 آقای مرتضی احمدی معماری آقای محمدحسن رحیمی سالن کنفرانس خانم نجمه زبردستان آقای وحید بختیاری آقای علیرضا شجاعی 98/6/23 14-15
18 آقای محمدامین سجادی معماری آقای علیرضا شجاعی سالن کنفرانس خانم نجمه زبردستان آقای وحید بختیاری آقای علی شهسوار 98/6/23 15-16
19 خانم فاطمه حاجی زاده معماری آقای محمدحسن رحیمی سالن کنفرانس آقای علیرضا شجاعی آقای وحید بختیاری خانم نجمه زبردستان 98/6/23 16-17
20 خانم مریم زارع معماری آقای محمدحسن رحیمی سالن کنفرانس آقای محسن همتی خانم نجمه زبردستان آقای علی شهسوار 98/6/23 17-18
21 خانم رویا شمبوشیرازی معماری آقای علیرضا شجاعی سالن کنفرانس آقای وحید بختیاری آقای احسان ده بزرگی خانم نجمه زبردستان 98/6/25 9-10
22 آقای احمدرضا اعتمادی ارتباط تصویری آقای محمدحسن رحیمی سالن اجتماعات آقای علیرضا خاکپور آقای فرهاد نادری خانم ستاره احسنت 98/6/25 9-10
23 آقای مجید غواصی معماری آقای علیرضا شجاعی سالن کنفرانس خانم نجمه زبردستان آقای وحید بختیاری آقای علی شهسوار 98/6/25 10-11
24 خانم مرجان حقیقت سیر معماری آقای علیرضا شجاعی سالن کنفرانس آقای وحید بختیاری آقای احسان ده بزرگی آقای علی شهسوار 98/6/25 11-12
25 خانم شیما امیرشوکتی معماری آقای محمدحسن رحیمی سالن کنفرانس آقای علیرضا شجاعی آقای احسان ده بزرگی خانم نجمه زبردستان 98/6/25 14-15
26 خانم هماسادات مساوات معماری آقای محمدحسن رحیمی سالن کنفرانس آقای علیرضا شجاعی آقای احسان ده بزرگی آقای علی شهسوار 98/6/25 15-16
27 آقای کامران اسکندری معماری آقای محمدحسن رحیمی سالن کنفرانس آقای علیرضا شجاعی آقای احسان ده بزرگی آقای علی شهسوار 98/6/25 16-17

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *