برگزاری اولین نشست از مجموعه نشست های “عکاسی از ۱۸۳۹ تا ۲۰۲۰”

حضور هیات علمی مؤسسه در یک نمایشگاه گروهی در کشور آلمان
شهریور ۱, ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی ارم، نخستین جلسه از سری “نشست های عکاسی از ۱۸۳۹ تا ۲۰۲۰” بصورت مجازی و وبینار، روز جمعه ۲۸ مردادماه برگزار گردید. این مجموعه نشست ها به ابتکار گروه عکاسی و کانون عکس آیریسِ وابسته به معاونت دانشجویی و فرهنگی موسسه آموزش عالی ارم با هدف گشایش بحث هایی چند جانبه در فضای عکاسی ایران برنامه ریزی شده است. در نخستین وبینار آن که با همکاری و همراهی “کارگروه تاریخ عکاسی ایرانِ انجمن عکاسان ایران” صورت پذیرفت، سه تن از پژوهشگران حوزه تاریخ عکاسی حضور یافتند.
دکتر محمد مهدی رحیمیان، عضو هیات مدیره انجمن عکاسان ایران، استادیار مدعو دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانش آموخته عکاسی از دانشگاه هنر، مدرس گروه عکاسی دانشکده خبر، عضو شورای سیاست‌گزاری و کارشناسی عکس انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس و … – نسرین ترابی، دانش آموخته عکاسی، پژوهشگر و نویسنده حوزه تاریخ، عضو انجمن AIEREQ انجمن مطالعات قاجار و … و مهرداد اسکویی، دانش آموخته کارگردانی سینما، عکاس و مستند ساز، پژوهشگر و نویسنده در حوزه عکاسی، بنیان گذار مرکز میراث تصویری ایران و … این وبینار را شکل دادند. این نشست که پیرامون تاریخ و پیشینه تاریخی عکاسی ایران و فعالیت های صورت گرفته در جهت “حفظ، نگهداری و در اختیار بودن آرشیو های تصویری تاریخی جهت تحقیق و مطالعات” و “لزوم ثبت روز عکس تاریخی ایران” بود با صحبت های: محمد مهدی رحیمیان، “روز جهانی، روز ملی عکاسی ایران”؛ نسرین ترابی، “دوازده سال روز عکس تاریخی ایران، اما و اگرها”؛ مرداد اسکویی، “نجات بخشی عکس های درحال انهدام و روز عکس تاریخی” برگزار گردید.
روابط عمومی موسسه آموزش عالی ارم

سامانه آموزشي