تاریخ دفاع ارشد پژوهش هنر

 

دانشجویان محترم می بایست یک هفته قبل از تاریخ برگزاری دفاع نسبت به نصب پوستر (پس از تایید توسط معاونت محترم دانشجویی-فرهنگی جناب آقای دکتر بیابان نورد و مطابق با قالب مشخص شده در وب سایت) اقدام نمایند.

برنامه زمانبندی دفاع کارشناسی ارشد پژوهش هنر تابستان 1398
ردیف نام دانشجو رشته تحصیلی نماینده تحصیلات تکمیلی مکان برگزاری استاد راهنما استاد مشاور داور خارجی داور داخلی تاریخ دفاع ساعت دفاع
1 خانم پروین کریمی باصری پژوهش هنر آقای دکتر علیرضا شجاعی سالن کنفرانس آقای محمدعلی کریمی پور آقای مهدی ارجمند آقای حسین قاسم خانی 98/6/24 9-10
2 خانم مهرنوش دهقانی پژوهش هنر آقای دکتر علیرضا شجاعی سالن کنفرانس آقای مجید اسلمی آقای مهدی ارجمند آقای حسین قاسم خانی 98/6/24 10-11
3 خانم الهه الهی نژاد پژوهش هنر آقای دکتر علیرضا شجاعی سالن کنفرانس آقای حسین قاسم خانی آقای مهدی ارجمند آقای محمدحسن رحیمی 98/6/24 11-12
4 خانم سیده سارا شریفی پژوهش هنر آقای دکتر علیرضا شجاعی سالن کنفرانس آقای مهدی ارجمند آقای مجید اسلمی آقای محمدحسن رحیمی 98/6/24 12-13
5 خانم سودابه توسلی پژوهش هنر آقای محمدحسن رحیمی ساختمان قدوسی خانم مریم جمالی آقای شهریار اسدی آقای عبدالله آقایی 98/6/25 9-10
6 خانم ماجده رحمتی پژوهش هنر آقای محمدحسن رحیمی ساختمان قدوسی خانم مریم جمالی خانم ستاره احسنت آقای عبدالله آقایی 98/6/25 10-11
7 خانم معصومه حیدرزاده پژوهش هنر آقای محمدحسن رحیمی ساختمان قدوسی آقای حسین قاسم خانی خانم ستاره احسنت آقای مجید اسلمی 98/6/25 11-12
8 خانم مریم فرهادی پژوهش هنر آقای محمدحسن رحیمی ساختمان قدوسی خانم ستاره احسنت آقای شهریار اسدی آقای حسین قاسم خانی 98/6/25 12-13
9 خانم فرناز معینی پژوهش هنر آقای محمدحسن رحیمی ساختمان قدوسی آقای حسین قاسم خانی آقای شهریار اسدی آقای عبدالله آقایی 98/6/25 14-15
10 خانم مائده تعصب پژوهش هنر آقای محمدحسن رحیمی ساختمان قدوسی آقای حسین قاسم خانی آقای شهریار اسدی آقای مجید اسلمی 98/6/25 15-16
11 خانم زهرا شکیبافرد پژوهش هنر آقای محمدحسن رحیمی ساختمان قدوسی آقای مهدی ارجمند آقای شهریار اسدی آقای مجید اسلمی 98/6/25 16-17
12 خانم نجمه بذرافشان پژوهش هنر آقای دکتر علیرضا شجاعی سالن کنفرانس آقای مهدی ارجمند آقای مجید اسلمی آقای محمدحسن رحیمی 98/6/25 17-18

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *