حضور هیات علمی مؤسسه در یک نمایشگاه گروهی در کشور آلمان

روز عکاس گرامی باد
مرداد ۲۹, ۱۳۹۹
برگزاری اولین نشست از مجموعه نشست های “عکاسی از ۱۸۳۹ تا ۲۰۲۰”
شهریور ۱, ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی ارم، آثار هنرمند برجسته ایرانی آقای مجید اسلمی، در نمایشگاه گروهی هنرمندان معاصر آلمان و ایران در کشور آلمان به نمایش در آمده است. در این نمایشگاه که از ۱۶ آگوست تا ۱۲ سپتامبر ادامه خواهد داشت، آثار چهار هنرمند ایرانی و آلمانی به نمایش گذاشته شده است.
مؤسسه آموزش عالی ارم کسب این موفقیت را به استاد اسلمی تبریک و برای ایشان آرزوی موفقیت روزافزون دارد.
روابط عمومی موسسه آموزش عالی ارم

سامانه آموزشي