زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول99-98

 

 

ورودی مقطع روز تاریخ ساعت
ورودی  95 و ماقبل تمامی مقاطع سه شنبه 1398/06/12 08:00-10:00 20:00-23:00
ورودی مهر 96  کارشناسی پیوسته و ناپیوسته سه شنبه 1398/06/12 10:00-15:00 20:00-23:00
کاردانی پیوسته و ناپیوسته سه شنبه 1398/06/12 10:00-15:00 20:00-23:00
ورودی بهمن 96  کارشناسی پیوسته و ناپیوسته سه شنبه 1398/06/12 15:00-20:00 20:00-23:00
کاردانی پیوسته و ناپیوسته سه شنبه 1398/06/12 15:00-20:00 20:00-23:00
ورودی مهر 97  کارشناسی پیوسته و ناپیوسته چهارشنبه 1398/06/13 08:00-14:00 20:00-23:00
کاردانی پیوسته و ناپیوسته چهارشنبه 1398/06/13 08:00-14:00 20:00-23:00
ورودی بهمن 97  کارشناسی پیوسته و ناپیوسته چهارشنبه 1398/06/13 14:00-20:00 20:00-23:00
کاردانی پیوسته و ناپیوسته چهارشنبه 1398/06/13 14:00-20:00 20:00-23:00
کارشناسی ارشد تمامی ورودی ها به غیر از مهر98 پنج شنبه 1398/06/14 08:00-23:00
تمامی ورودی ها به غیر از مهر98 تمامی مقاطع کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد  جمعه 1398/06/15 08:00-23:00
شنبه 1398/06/16 08:00-23:00

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *