مشکلات انتخاب واحد

برنامه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد
مهر ۸, ۱۳۹۹
اطلاعیه شهریه ورودی جدید کاردانی فنی حرفه ای
مهر ۱۹, ۱۳۹۹

قابل توجه دانشجویان محترم
حداکثر تا روز چهارشنبه۹۹/۰۷/۱۶ مهلت دارید در صورتی که مشکلی در انتخاب واحد شما وجود دارد درخواست خود را جهت رفع مشکل از طریق سامانه آموزشی قسمت درخواست های متفرقه ثبت نمایید.

نکته مهم:
لطفا نسبت به بازبینی دروس ثبت شده در سامانه آموزش مجازی اقدام نمایید و در صورت وجود مغایرت دروس با انتخاب واحد ترم جاری حداکثر تا شنبه ۱۹ مهر ماه درخواست خود را از طریق سامانه آموزشی قسمت درخواست های متفرقه جهت رفع مشکل ارسال کنید.

سامانه آموزشي