فعالیت های دانشجوی

آبان
12

کسب مدال طلای وزن 67 و مدال طلای وزن 72 کشتی فرنگی

کسب مدال طلای وزن 67 و مدال طلای وزن 72 کشتی فرنگی قهرمانی دانشگاههای استان فارس توسط آقای محمد معصومی و ماهان معصومی

توسطمدیر سایت | فعالیت های دانشجوی
جزئیات
آبان
12

کسب مدال نقره مسابقات کاراته منطقه 7

کسب مدال نقره مسابقات کاراته منطقه 7

توسطمدیر سایت | فعالیت های دانشجوی
جزئیات
آبان
12

کسب مدال نقره مسابقات انتخابی المپیاد کشوری

کسب مدال نقره مسابقات انتخابی المپیاد کشوری، رشته دو میدانی ماده 5000 متر و مدال برنز 1500 متر

توسطمدیر سایت | فعالیت های دانشجوی
جزئیات
آبان
12

اخذ گواهی شرکت در تیم ملی کشتی فرنگی دانشجویان

اخذ گواهی شرکت در تیم ملی کشتی فرنگی دانشجویان

توسطمدیر سایت | فعالیت های دانشجوی
جزئیات
آبان
12

کسب مقام سوم در مسابقات انتخابی دانشجویان برزیل

کسب مقام سوم در مسابقات انتخابی دانشجویان برزیل

توسطمدیر سایت | فعالیت های دانشجوی
جزئیات
آبان
12

کسب مقام سوم دانشگاه های سراسری و آموزش عالی های منطقه هفت کشور

کسب مقام سوم دانشگاه های سراسری و آموزش عالی های منطقه هفت کشور

توسطمدیر سایت | فعالیت های دانشجوی
جزئیات
آبان
12

کسب مقام دوم در نخستین فستیوال معمار شیراز (باغ جهان نما)

کسب مقام دوم در نخستین فستیوال معمار شیراز (باغ جهان نما)

توسطمدیر سایت | فعالیت های دانشجوی
جزئیات