اخبار

دی ۲۷, ۱۳۹۹

وبینار کارگاه بیان معماری: مداد،روان نویس

دی ۱۳, ۱۳۹۹

وبینار خلاقیت تصویری

دی ۱۳, ۱۳۹۹

وبینار استعدادیابی هنر

دی ۸, ۱۳۹۹

وبینار معماری ایران،هویت،زمان

آذر ۲۴, ۱۳۹۹

بررسی نقش و خدمات طراحی صنعتی در گردشگری

آذر ۲۴, ۱۳۹۹

وبینار روش های یادگیری ماشین در طراحی دارو

آذر ۲۲, ۱۳۹۹

وبینار تفکر طراحی خدمات

آذر ۲۰, ۱۳۹۹

وبینار نقد هنر

لینک وبینار
آذر ۱۸, ۱۳۹۹

کارگاه آموزشی طراحی پوستر

وما ارسلناک رحمه للعالمین ( و بدرستیکه ای پیامبر، تورا برای رحمت جهانیان فرستادیم ) 📌برگزاری کارگاه آموزشی طراحی پوستر ( ورکشاپ) : ❇️ در پاسخی […]
سامانه آموزشي