امور دانش آموختگان
ضمن تبریک به مناسبت دانش آموختگی شما به جهت تسهیل در امور لطفا موارد زیر را مورد توجه قرار دهید.

 

موارد ضروری جهت صدور گواهینامه موقت

۱- گذراندن تمامی دروس با معدل بالای 12 طبق چارت دروس برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی

*** دانشجویان کارشناسی ارشد گذراندن تمامی دروس، دفاع از پایان نامه و معدل بالای 14

۲- اطمینان از تکمیل پرونده قبل از مراجعه جهت انجام امور فارغ التحصیلی(رونوشت: کارت ملی ، شناسنامه- اصل مدرک مقطع قبلی – اصل تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی- اصل کارنامه مقطع قبلی

۳- مراجعه به آموزش جهت انجام امور فارغ التحصیلی حداکثر یک ماه بعد از فارغ التحصیلی

۴- اخذ نامه تسویه حساب از امورمالی دانشجویی (سرکارخانم ترابی)

۵- امور مربوط به فارغ التحصیلی و دریافت مدرک فقط روزهای یک شنبه، دوشنبه، و سه شنبه از ساعت 8 تا 11 انجام می شود.

 

موارد ضروری قبل از مراجعه جهت دریافت اصل دانشنامه

اطمینان از تکمیل پرونده قبل از مراجعه جهت تحویل دانشنامه از جمله موارد زیر در پرونده می باشد:

  • اصل مدرک مقطع قبل و کپی
  • اخذ نامه تسویه حساب از امورمالی دانشجویی (سرکارخانم ترابی)
  • داشتن پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
  • به همراه داشتن اصل گواهینامه موقت مقطع فارغ التحصیلی
  • همراه داشتن اصل شناسنامه یا اصل کارت ملی
  • قبل از مراجعه با شماره موسسه داخلی 137 هماهنگ نمایید
  • موسسه در ایام ثبت نام و ایام امتحانات از انجام امور فارغ التحصیلی و تحویل مدارک فارغ التحصیلی معذور است.

 

اطلاعیه صدور تاییدیه تحصیلی


بدینوسیله به اطلاع دانشجویان متقاضی تاییدیه تحصیلی که امور مربوط به فارغ التحصیلی خود را قبل از تاریخ 1395/03/08 انجام داده اند می رساند:

جهت صدور تاییدیه تحصیلی مبلغ 230/000 ریال به شماره 5721352007 بانک تجارت به نام مؤسسه آموزش عالی ارم  واریز نموده و فیش واریزی را به امور مالی تحویل نمایند.

شایان ذکر است که موسسه برای هر یک از فارغ التحصیلان در هر مقطع فقط یکبار تاییدیه تحصیلی صادر می کند و جهت صدور مجدد پس از کسب مجوز می بایست مبلغ فوق را به شماره حساب ذکر شده واریز نمایند.

سامانه آموزشي