اخبار تحصیلات تکمیلی

شهریور ۱, ۱۳۹۹

اطلاعیه تحصیلات تکمیلی

طبق مصوبه شورای محترم پژوهشی مؤسسه، می بایست هر دانشجو قبل از انجام امور مربوط به کسب مجوز دفاع، در ۵ جلسه دفاع شرکت کند و […]
بهمن ۲۱, ۱۳۹۸

اساتید راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی ظرفیت آدرس ایمیل ۱ آقای دکتر علیرضا شجاعی دکتری(استادیار) ۳ **** ۲ آقای مهندس علی شهسوار دانشجوی دکتری ۳ […]
بهمن ۲۰, ۱۳۹۸

اطلاعیه تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی آخرین زمان تحویل پایان نامه به همراه فرم اعلام آمادگی ( کامل و تایید شده توسط استاد محترم راهنما) به […]
بهمن ۲۰, ۱۳۹۸

زمانبندی دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد پژوهش هنر

برنامه زمانبندی دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد پژوهش هنر مطابق جدول زیر می باشد.
سامانه آموزشي