آدرس : شیراز – ابتدای بلوار چمران – خیابان شهید مختاری – مؤسسه آموزش عالی ارم شیراز

کدپستی: 7194774475

ایمیل:info@eram-shiraz.ac.ir

فکس: 07136465387

تلفن : 81- 07136465378

شماره های داخلی موسسه
مسئول دفتر ریاست داخلی 133
خدمات آموزشی، صنایع شیمیایی، نرم افزار، موسیقی و آزمایشگاه ها داخلی 134
مسئول کلاس ها، پشتیبانی سایت آموزش مجازی داخلی 123
امور پژوهشی و پایان نامه داخلی 128
گروه ارتباط تصویری داخلی 137
گروه های معماری، طراحی شهری و شهرسازی داخلی 125
گروه های صنایع غذایی، حسابداری، طراحی صنعتی، تلویزیون و گروه عمومی داخلی 136
گروه های نقاشی، عکاسی، کتابخانه داخلی 114
بایگانی و امور فارغ التحصیلان داخلی 132
حسابداری دانشجویی داخلی 135
امور اداری، امور دانشجویی، خوابگاه، نظام وظیفه داخلی 112
آمار و انفورماتیک داخلی 117
امور بنیاد شهید داخلی 115
اطلاعات و نگهبانی داخلی 118
حراست داخلی 116
فکس 07136465387

سامانه آموزشي