تماس با ما

آدرس : شیراز – ابتدای بلوار چمران – خیابان شهید مختاری – مؤسسه آموزش عالی ارم شیراز

کدپستی: 7195746733

ایمیل:info@eram-shiraz.ac.ir

فکس: 07136465387

تلفن : 81- 07136465378

شماره های داخلی موسسه
مسئول دفتر ریاست داخلی 133
کارشناس گروه معماری داخلی 125
کارشناس گروه فنی مهندسی داخلی 127
کارشناس گروه هنر داخلی 136
کارشناس تحصیلات تکمیلی داخلی 121
مسئول کلاس ها داخلی 130
مسئول آمار و انفورماتیک داخلی 117
حسابداری دانشجویی داخلی 135
مسئول امور دانشجویی داخلی 131
سامانه آموزشي