دوره های آزاد و مجازی

۱- معرفی مختصری از مدیر مرکز آموزشهای آزاد موسسه آموزش عالی ارم

دکتر حسین علیان دکترا در رشته های مهندسی صنایع و روان شناسی بالینی

-نویسنده ۱۰۹ عنوان کتاب

-چهل و هفت مقاله علمی پژوهشی و هفت مقاله ISI

-کارآفرین برتر آموزشی کشور در سال ۱۳۹۰

-دارای مدال ویژه مسابقات جهانی ارشمیدس

-مدیر مرکز توسعه آموزش های نوین ایران

-کارشناس برنامه های صدا و سیما

۲- لیست دوره های فعلی مرکز آموزش های آزاد

۱-BBA(Bachelor of Business Administration)

۲-MBA(Master of Business Administration)

۳-DBA(Doctorate of Business Administration)

۴- Post DBA(Post Doctorate of Business Administration)

گرایش های موجود:

مدیریت صنایع غذایی-مدیرت هنر-مدیریت روانشناسی صنعتی و سازمانی-مدیریت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی-مدیریت کسب و کارهای کوچک و متوسط(SME)-مدیریت آموزشی-مدیریت ورزش-مدیریت صنایع گلخانه ای-مدیریت بیمارستانی-مدیریت کارآفرینی-مدیریت گمرک-مدیریت بیمه-مدیریت بانکداری-مدیریت صنایع بازیافت-مدیریت فناوری اطلاعاتIT-مدیریت مهدکودک ها-مدیریت رسانه-مدیریت فرهنگی-مدیریت حمل و نقل-مدیریت پروژه های ساختمانی-مدیریت استعدادها-مدیریت مذاکرات ملی و بین المللی.

۳-نحوه ثبت نام و آدرس:

-شیراز-خیابان چمران-خیابان شهید مختاری(چوگیاه)-موسسه آموزش عالی ارم

تلفن جهت ثبت نام: ۰۹۱۷۶۹۶۶۹۳۸   خانم قربانپور

سامانه آموزشي