دکتر محمدمهدی علویان مهر
سال تولد :  ۱۳۵۱
وضعیت تاهل : متاهل
مدرک تحصیلی : دکترا
مرتبه علمی :  استاد تمام
پست الکترونیک :   alavianmehr@sutech.ac.ir
 

سوابق اجرایی:

-مدیر دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شیراز به مدت سه سال (۱۳۸۶-۱۳۸۳).

-معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شیراز به مدت پنج سال (۱۳۹۱-۱۳۸۶)

-عضو حقیقی شورای دانشگاه صنعتی شیراز (تاکنون-۱۳۹۱)

– عضو کمیته بررسی صلاحیت عمومی اعضاء هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز (تاکنون-۱۳۹۱)

-عضو کمیته بررسی صلاحیت عمومی اعضاء هیات علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس (۱۳۹۵-۱۳۹۲)

-رییس هیات مدیره تعاونی مسکن دانشگاه صنعتی شیراز (۱۳۹۴-۱۳۹۰)

-نماینده دانشگاه صنعتی شیراز در کمیسیون تخصصی هیات ممیزه دانشگاه شیراز (۱۳۹۶-۱۳۹۱)

-مدیر دفتر همکاری دانشگاه و صنعت (۱۳۹۳-۱۳۹۱)

-عضو حقیقی کمیسیون دایمی و هیات امنای دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات وابسته  (تاکنون-۱۳۹۳)

-عضو هیات موسس و هیات امنای موسسه  غیر انتفاعی-غیر دولتی ارم شیراز (تاکنون-۱۳۸۷)

-رییس منطقه ۴ کشوری دانشگاه فنی و حرفه ای و رییس دانشکده فنی شهید باهنر شیراز (۱۳۹۷-۱۳۹۳)

-مشاور رییس دانشگاه فنی حرفه ای کشور در امور برنامه بودجه و توسعه (۱۳۹۶ -۱۳۹۴) 

سوابق علمی:

-راهنمایی ۳۵ دانشجوی کارشناسی ارشد از سال ۸۳ تا کنون

-راهنمایی ۵ دانشجوی دکتری از سال ۸۷ تا کنون

-چاپ یکصد و بیست و نه (۱۳۳) مقاله  در مجلات علمی داخلی و خارجی

-انجام دو طرح پژوهشی ارتباط صنعت و دانشگاه

-تالیف دو کتاب

-ارایه مقاله در ۱۴ کنفرانس داخلی و خارجی

افتخارات

-استاد نمونه دانشگاه در سال ۸۷

-چهره منتخب استان فارس در سال ۸۸

-پژوهشگر برتر دانشگاه در سال ۹۰

-مدیر نمونه استان فارس در سال ۹۵

سامانه آموزشي