شرایط عمومی مؤسسه

۱- اساتید مجرب
۲- امکانات مناسب
۳- فضای آموزشی فرح بخش(واقع شدن در یک باغ سرسبز در بهترین مکان شهر شیراز)
۴- دسترسی سریع به مترو و مرکز شهر
۵- کارمندان دلسوز و پیگیر و مسلط به امور آموزشی
۶- انجام تمامی امور آموزشی و اداری به صورت مجازی
۷- همکارای با خوابگاه های معتبر خودگردان
۸- تخصیص وام شهریه
۹- تقسیط شهریه دانشجویان
۱۰- همکاری با دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی
۱۱- همکاری با دانشجویان دارای سهمیه شاهد و ایثارگر
۱۲- ثبت نام و انتخاب رشته رایگان

سامانه آموزشي