اخذ و تدوین پایان نامه

گام اول: انتخاب موضوع و استاد راهنما

گام دوم: تنظیم طرح تحقیق (پروپزال) در فرم های مربوطه به کمک استاد راهنما و هماهنگی با مدیرگروه.

گام سوم: مراجعه به سایت ایران داک و اخذ کد رهگیری ثبت پروپزال و گرفتن پرینت

گام چهارم: مراجعه به دفتر تحصیلات تکمیلی و تحویل پروپزال و هم چنین تحویل چکیدهی یک صفحه ای از پروپزال که شامل موارد(عنوان به فارسی و انگلیسی/مسئله، سوال، فرضیه و اهداف/ پیشینه و روش پژوهش)  به همراه پرینت کدرهگیری اخذ شده از ایران داک

گام پنجم: تشکیل جلسه تخصصی جهت دفاع و تصویب طرح تحقیق (پروپزال)

گام ششم: تحویل گزارش های دو الی سه ماهه به دفتر تحصیلات تکمیلی جهت درج در پرونده حداقل در دو نوبت

گام هفتم: پس از اتمام مراحل پژوهش، تحویل گزارش های دوره ای به همراه یک نسخه از پایان نامه (صرفا سیمی شده) به دفتر تحصیلات تکمیلی جهت بررسی رعایت اصول نگارشی.

گام هشتم: تکمیل فرم آمادگی دفاع از پایان نامه و تحویل آن به دفتر تحصیلات تکمیلی.( حداقل فاصله ی زمانی بین تاریخ تصویب پروپزال و تاریخ آمادگی دفاع ۶ ماه می باشد)

گام نهم: تشکیل جلسه شورای تحصیلات تکمیلی و مشخص نمودن تاریخ دفاع و تعیین هیات داوران.

گام دهم: تسلیم دعوت نامه به همراه یک نسخه از پایان نامه به هیات داوران(حداقل ده روز قبل از دفاع)

گام یازدهم: اطلاع رسانی زمان جلسه دفاع به دانشجو.(دانشجو می بایست در این مرحله برای روز دفاع خود، سالن مشخص شده را هماهنگ نماید و قبلا از سالم بودن تجهیزات مورد نیاز برای دفاع مطمئن باشد.

گام دوازدهم: اطلاع رسانی زمان و مکان جلسه ی دفاع یک هفته قبل از برگزاری جلسه توسط دانشجو.

گام سیزدهم: مراجعه مجدد به سایت ایران داک و این بار ثبت موضوع پایان نامه و اخذ پرینت کد رهگیری و ضمیمه به اصل پایان نامه.

نکته: نگارش پایان نامه باید مطابق با آئین نامه نگارش پایان نامه باشدکه دانشجو می تواند آئین نامه مذکور را از سایت دریافت کند.

گام چهاردهم: شرط اجازه ی دفاع ارائه یک مقاله حداقل علمی –پژوهشی (حداقل در مرحله پذیرفته شدن) می باشد که می بایست حداقل ده روز قبل از برگزاری جلسه ی دفاع به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل داده شود.

گام پانزدهم: دفاع دانشجو از پایان نامه. (ارائه دانشجو باید حداقل با استفاده از نرم افزار پاور پوینت یا سیستم های مشابه و بهتر صورت گیرد. زمان ارائه ی مطلب توسط دانشجو ۲۵ الی ۳۰ دقیقه خواهد بود)

نکته: پس از ارائه ی مطلب توسط دانشجو، هیات داوران سوالات خود را مطرح خواهند کرد که دانشجو باید پاسخگو باشد.

گام شانزدهم: در صورت نیاز به اصلاحات (قبولی مشروط هیات داوران)، دانشجو باید ظرف مدت ۱۰ الی ۱۵ روز اصلاحات را انجام داده و پس از تائید استاد راهنما و دایره تحصیلات تکمیلی اقدام به تکثیر پایان نامه خود در ۴  نسخه و یک لوح فشرده(نحوه ی تحویل در سایت موجود است)  نماید.(تحویل رساله به استاد راهنما، مشاور، واحد پژوهشی و کتابخانه)

گام هفدهم: نمره نهایی دانشجو توسط هیات داوران مکتوب و به طور رسمی در جلسه اعلام می کنند. دانشجو می بایست صورتجلسه دفاع را در دو نسخه تکثیر و یک نسخه مطابق آیین نامه در صفحه ی سوم پایان نامه قرار دهد.

گام هجدهم: انجام امور تسویه حساب بعد از انجام مراحل بالا.دانشجو می تواند جهت تسویه حساب و اخذ مدرک کارشناسی ارشد مراجعه نماید.

سامانه آموزشي