مرکز مشاوره و روانشناختی

مرکز مشاوره موسسه آموزش عالی ارم شیراز با بهره گیری از حضور مشاوران در زمینه مشاوره فردی، تحصیلی، ازدواج و مهارت های زندگی دانشجویی در خدمت عزیزان خواهد بود.

ساعات حضور مشاور

نام مشاورروزهای حضورساعات حضور
دکتر احمد طرماحدوشنبه۹ الی ۱۱

سامانه آموزشي