کسب افتخارات در جشنواره‌های پاک‌کن و مستند تلویزیونی توسط استاد گروه عکاسی، محمد‌جواد آرمان‌مهر
سامانه آموزشي