گروه معماری موسسه آموزش عالی ارم شیراز در تمامی مقاطع، کاردانی، کارشناسی و ارشد فعال می باشد.

  نام و نام خانوادگی تلفن تماس روز و ساعت های حضور
مدیر گروه کارشناسی و ارشد معماری مهندس علی شهسوار 09177140150   ....
مدیر گروه کارشناسی ارشد طراحی شهری دکتر عبدالحسین ظریفیان 09173107040   ....
مدیر گروه نقشه کشی معماری مهندس ابوالقاسم کامی شیرازی 09173090213   ....
کارشناس گروه خانم مجلسی 071-36465378 داخلی :125  شنبه تا چهارشنبه 8 الی 14
سامانه آموزشي